• CAE Ultra Shifter

  CAE Ultra Shifter H-Geschaltete Motorsport Shifter
 • CAE Ultra Shifter Mercedes / Getrag

 • CAE Ultra Shifter Mitsubishi Lancer EVO 5, 6, 7, 8, 9

  CAE Ultra Shifter Mitsubishi Lancer EVO 5, 6, 7, 8, 9
 • CAE Ultra Shifter Peugeot 205 & 309 / BE1, BE3, BE4

  CAE Ultra Shifter Peugeot 205 & 309 / BE1, BE3, BE4
 • CAE Ultra Shifter Peugeot 207 RC 1,6 16V turbo / BE4

  CAE Ultra Shifter Peugeot 207 RC 1,6 16V turbo / BE4
 • CAE Ultra Shifter NSU TT & TTS